Έντυπο Α5 μονόφυλλο

Έντυπα μονόφυλλα σε τυποποιημένες διαστάσεις
ή στη διάσταση που θα μας υποδείξετε.

Οι τιμές που αναγράφονται είναι προ ΦΠΑ και περιλαμβάνουν :
⇒ επιλογή του βάρους χαρτιού που σας εξυπηρετεί
⇒ σύντομη παράδοση

Έντυπο Α5 (14 x 21 cm.)  
μονόφυλλο / δίπτυχο, σε χαρτί illustration 
Ποσότητα Βάρος Χαρτιού Κόστος διπλώματος
135 gr. 150 gr.
2.500   τμχ. 65 € 80 € 15 €
5.000   τμχ. 84 € 95 € 20 €
10.000   τμχ. 150 € 160 € 25 €
20.000   τμχ. 275 € 290 € 35 €