Έντυπο 24 x 34 cm., μονόφυλλο

Έντυπα μονόφυλλα σε τυποποιημένες διαστάσεις
ή στη διάσταση που θα μας υποδείξετε.

Οι τιμές που αναγράφονται είναι προ ΦΠΑ και περιλαμβάνουν :
⇒ επιλογή του βάρους χαρτιού που σας εξυπηρετεί
⇒ σύντομη παράδοση

Έντυπο 24 x34 cm.  
μονόφυλλο / δίπτυχο / τρίπτυχο, σε χαρτί illustration 
Ποσότητα Βάρος Χαρτιού Κόστος διπλώματος
135 gr. 150 gr.
2.500   τμχ. 160 € 170 € 15 €
5.000   τμχ. 190 € 200 € 20 €
10.000   τμχ. 375 € 385 € 25 €
20.000   τμχ. 650 € 670 € 35 €